Blog Discoinver được tạo ra nhằm đem lại cho người đọc những kiến thức HỮU ÍCH nhất, những dự án TÓT NHẤT về đầu tư tài chính nói chung,  đầu tư Cryto Currency nói riêng, cũng như tạo ra một cộng đồng lớn mạnh để
cùng nhau CHIA SẺ, cùng nhau CHIẾN THẮNG!

Discoinver Đã Làm Được Gì?

Gần 1 năm phát triển, những gì Discoinver làm được thể hiện qua những con số biết nói:

line-chart

200K+ lượt xem

1.5k+ mem tham gia đầu tư với
hơn 10 dự án

star

2k+ member theo dõi
trên các channel Telegram

Nhật Anh Nguyễn

Blogger

Về Nhật Anh

"Đầu tư tài chính không dành cho tất cả mọi người, nó lựa chọn những người kiên gan nhất, bền bỉ nhất, cố gắng nhất để trao vòng nguyệt quế chiến thắng"


Đam mê đầu tư tài chính và viết lách, do đó mình phát triển Blog Discoinver (trên nền tảng hỗ trợ của Kiemtiencenter by Boss Khương) để chia sẻ những gì hữu dụng nhất với mọi người. 

Kinh nghiệm: Đầu tư chứng khoán từ năm 2011, đầu tư crypto currency từ năm 2016, làm MMO từ năm 2017.